Hvordan arbejder vi?

Måden vi arbejder på, sammenlignes med en kunstner eller en udøver af traditionelt håndarbejde/håndværk, hvor alt forarbejdes fra grunden. I begyndelsen sker indlæring gennem teori, ved at se andre gøre det og så selv forsøge, forsøge og forsøge, for øvelse gør mester. En dag kan træskæreren med et blik se og udvælge det rette stykke træ til sit arbejde, stenhuggeren placerer det helt præcise slag og maleren det helt rigtige strøg. Den form for ekspertise tager tid og øvelse. I frimureriet er vi vores eget materiale og redskab. Øvelsen er at blive de bedste udgaver af os selv til gavn for verden, medmennesket og vores nærmeste.

Uden dogmer og med god plads til at finde sin vej til en dybere mening, en højere sandhed

Frimureriet er uden dogmer, det eneste krav er: at man skal tro på et skabende princip. For nogle er dette skabende princip udtryk for en gud, men det kan også være troen på et højere selv i mennesket, enheden, … Det er helt op til den enkelte. Her er ingen autoriserede trossætninger og ingen lærer, der SKAL følges. Hver er fri til at søge sin vej med gensidig støtte og inspiration fra søstre og brødre. Den enkelte frimurer har sin frie ret til at have sin religiøse eller spirituelle overbevisning, følge en valgt lærer/guru eller lade være.

Vi opfordrer den nyindviede frimurer til at give frimureriet tre år. Den tid det tager for den mødeaktive frimurer at opnå 1., 2. og 3. grad. Først herefter kan man forvente at have et indtryk af, hvad frimureri er. For frimureri kan ikke forstås udelukkende med intellektets analytiske og logiske redskaber, man kan ikke alene læse sig til at være frimurer.

“det føltes rigtigt at være blevet indviet i frimureriet, men jeg forstod det ikke med mit intellekt”.

Hierarki og ligeværdige mennesker

Frimureriet er et hierarkisk system.. Dette kan være en udfordring i dagens Danmark. Som frimurere er vi altid ligeværdige, ligesom et hvert menneske har samme medfødte værdi. Vi er ikke altid lige stillede, for nogle har i perioder større opgaver og forpligtelser på sig end andre, og får der med opgaver med at bestemme, undervise eller organisere. I frimureriet er hierarkiet synligt og det giver os muligheden for af egen fri vilje at indgå i dette hierarki og dermed symbolsk og konkret t øve os i at lade egoet og personlige interesser træde til side for det højere selv og det fælles højere mål.

Hierarkiet er en del af frimureriets mangfoldige arv. Det ses tydeligt i opdelingen i lærlinge-, svende- og mestergraden, der er en arv fra de frie murere, der har bygget Europas katedraler og kirker. Arbejdet med ritualer er en arv, der går tilbage til oldtidens mysteriesamfund, brugen af ritualer forbinder os med religiøse og spirituelle mennesker over hele kloden, for ritualer og gentagelsen af ritualer er nyttige, når vi ønsker at lære og huske med både hjerne, hjerte og krop.

Med ritualernes ord og handlinger opnår den enkelte nyttige redskaber til at finde sin vej mod højere erkendelse.