Lis

Jeg er frimurer ud fra:

  • Et ønske om sammen med andre at sætte fokus på at udvikle en åndelig energi.
  • Glæde ved langs ad vejen, at opdage det, der er skjult og som pludselig kan åbenbare sig og blive tydelig (skjulte mysterier – f.eks skjult bag symboler).
  • Glæden ved at lukke omverdenen ude, og opbygge en sjælelig og åndelig energi, og at give energien videre til resten af menneskeheden.
  • At fokusere på lyset og den gode vilje og tro på, at denne energi breder sig i verden, når vi er flere der arbejder på det.
  • Arbejde mod at blive et bedre menneske moralsk set, og i dialog med andre af og til få fokus på egne skygger eller uhensigtsmæssige mønstre.
  • Vi er ikke en terapigruppe, men en udviklingsgruppe, hvor vi hver især prøver at tage ansvar for at blive bedre mennesker.

Lis