Marianne

Loge Hermes med bopæl i Aarhus er en frimurerloge for mænd og kvinder. Vi er del af en verdensomspændende orden: Le Droit Humain, der har hovedsæde i Paris. Ordenes danske navn er Den Internationale frimurerorden for mænd og kvinder, Le Droit Humain.

I vores orden er kvinder og mænd sammen om at udføre ritualerne.

Verden af i dag har mange tilbud, mange kurser, mange fællesskaber, der fungerer i kortere eller længere perioder, men når der er så mange andre muligheder at vælge, hvorfor så blive frimurer?

Der er givet lige så mange svar som der er frimurere, derfor udtrykker jeg mig på egne vegne. Frimureri er et livsfællesskab – man kan selvfølgelig melde sig ud – men muligheden for at følges ad og udvikle sig i fællesskabet gennem livet er til stede.

Centralt i fællesskabet er vores ritualer, symboler og allegorier. Ritualerne skaber en fast ramme og når vi udfører dem, opstår der en stærk positiv synergi, der giver alle tilstedeværende et løft. Det løft tager vi med os ud i verden bagefter. Inden for ritualets ramme er der et ”stort rum” et tempel med plads til den enkeltes refleksioner og fortolkninger af ritualet, symbolerne og allegorierne vi bygger på.

Frimureri er et gammelt system med mange traditioner, derfor er nogle ord og noget sprogbrug også gammelt. Det har også en værdi. Det knytter os til Frimurer ordner verden over, og i det gamle sprogbrug er der nogle dybder at hente, som vi let kan overse, hvis vi oversætter alt til nutidens skiftende sprogbrug.

Frimureri arbejder med de gamle dyder og med et moralbegreb, kort kan det udtrykkes med: gør i alle forhold mod dine medmennesker, som du ønsker de skal gøre mod dig. Det gælder overfor familie, venner, søstre og brødre i logerne, overfor fremmede og overfor myndighed/forvaltninger osv..

Der stilles krav til vores disciplinering af os selv i form af at acceptere og rumme egne følelser, så de ikke sendes ud i hovedet på andre, at vi overvejer vores ord inden de sendes ud og at vi gør det, vi siger vi vil gøre. Det lyder som overmennesker, men det er vi ikke, derfor er gensidig accept og rummelighed vigtigt. Vi har bare et ekstra fokus på øvelsen med at være den bedst mulige udgave af os selv. Som søstre og brødre er vi hinandens hjælpere og som søstre og brødre sliber vi også kanter af hos hinanden.  Det er en værdi i et livsfællesskab, at vi sammen vokser, giver plads til vores forskelligheder og finder vores måder at udtrykke os i livet. Det er ikke altid let, for vi bliver jo provokeret af hinanden og netop her ligger muligheden for stor dybde i relationerne til søstre og brødre i logen.

I loge Hermes har meditation en stor plads og i slutningen af vores møder udsender vi den fælles energi til mennesker, der har behov for ekstra energi.