Ulla

Hvorfor?

Fordi fællesskabet og den gode energi vi opbygger i logen, er til gavn for menneskets ophøjelse – til gavn for alle. Det at gå på opdagelse i de skjulte mysterier, symbolikker og allegorier som logen er opbygget af, er en kilde til selvstudier, som kan få os til at vokse i udvikling. Det indre arbejde som kan få indre og ydre mirakler til at sker efterhånden som vi gennemskuer, og erkender vores tanke mønstre.
At der er plads til den enkeltes måde, at lave selvudviklings arbejde på uafhængig af religion. At være lysbringer til resten af verden sammen med andre mennesker, af hjertet sandhed og godhed mod alle væsner. Troen på noget højere end os selv og at jo flere mennesker der er lysbringer, jo bedre bliver vore verden at leve i.
At have et fælleskab hvor vi kan dele erfaringer og problematikker omkring åndelige udvikling, vore mønstre som vores lavere jeg har lavet, og i kraft af symbolikken i logen, som rører noget dybere i os, kan dette bringe os videre i vore selvudvikling, hvor vi hver især selv er ansvarlig for dette arbejde.

Ulla